Toelichting onderzoeksrapporten ongeval zwembad Reeshof

Burgemeester Peter Noordanus heeft 10 april de onderzoeksrapporten over het dramatisch ongeval in zwembad Reeshof toegelicht.

Toelichting onderzoeksrapporten ongeval zwembad Reeshof

Dat deed hij tijdens een persconferentie in het stadskantoor. De gemeenteraad bespreekt de rapporten tijdens een openbare raadsvergadering op 12 april. Die begint om 19 uur. Bij het ongeval op 1 november 2011 werd een 5 maanden oude baby dodelijk getroffen door een geluidsinstallatie. Haar moeder raakte gewond. Na het ongeval is eerst een intern dossieronderzoek gedaan en daarna een verdiepend onderzoek door PwC.

Uitkomsten:

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn dat er al in inspectierapporten van 2006 melding wordt gemaakt van de gevaren van corrosie bij ophangsystemen in het zwembad. Deze waarschuwing wordt herhaald in een inspectierapport uit 2009. In april 2011 verscheen een inspectierapportage die expliciet wijst op de gevaren van de ophanging van de bewuste geluidsinstallatie en dat deze met urgentie vervangen moet worden. Uit de onderzoeken blijkt dat gemaakte onderhoudsafspraken niet zijn nagekomen. De onderzoeken bevestigen daarmee dat er fouten zijn gemaakt door de gemeente Tilburg en dat de gemeente voor de gevolgen daarvan verantwoordelijk is. De onderzoeken geven daarnaast een helder beeld van de aanleiding.

Maatregelen:

Als gevolg hiervan heeft de gemeente besloten tot een disciplinaire maatregel voor één medewerker, te weten een voorwaardelijk strafontslag. Twee managers/medewerkers zijn in het kader van het onderzoek nog niet gehoord vanwege ziekte. Met betrekking tot deze managers/medewerkers bestaat het voornemen om een disciplinair, respectievelijk een functioneringstraject te starten. Daarnaast zijn er aan een aantal andere medewerkers functioneringstrajecten medegedeeld. Direct na het ongeval zijn er inspecties uitgevoerd in de zwembaden en zijn ophangingen vervangen.

Daarvoor werden in november de zwembaden Reeshof en Stappegoor tijdelijk gesloten. Daarnaast is er inmiddels een onderzoek geweest naar constructieve, installatie-, brand- en gebruikersveiligheid in alle zwem- en sportaccommodaties in Tilburg. Deze hebben geresulteerd in maatregelen en een verder plan van aanpak op genoemde onderdelen.

Onderzoeken:

Na het ongeval is er in 2 fasen binnen de gemeente een onderzoek gestart om de oorzaak te achterhalen. In de eerste fase is een dossieronderzoek gehouden waarin alle beschikbare dossiers, e-mails en brieven zijn gebruikt. In de tweede fase is een verdiepend onderzoek gehouden waarbij medewerkers en management zijn gehoord. Om de onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen is PwC opdracht gegeven het verdiepend onderzoek in deze fase te verrichten. Naast de vraag wat er is gebeurd moest ook de vraag worden beantwoord hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie daar verantwoordelijk voor is.

Het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar deze gebeurtenis loopt nog. Daarvoor is een tiental medewerkers gehoord door de politie. De gemeente wacht de uitkomst van dit onderzoek af.

Geplaatst op woensdag 11 april 2012.

Over Gemeente Tilburg

Dit bericht is geschreven door Gemeente Tilburg. Het bedrijf valt onder instantie uit Tilburg. Trefwoorden van Gemeente Tilburg uit Tilburg : cultuur, sport, toerisme, ondernemen, werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, leren en studeren,.

Lees meer over Gemeente Tilburg.